Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název: Územní plán Dražeň
Řešené území: k.ú. Dražeň

 

číslo (kód): 7926578
Pořizovatel: Městský úřad Kralovice 
Vydávající orgán: zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:
• identifikační číslo:
Projektant
• jméno a příjmení: Ing. arch. KRÁL BOHUMIL, PLZEŇ
• číslo autorizace: 2207

 

Etapy Akce Datum Poznámka
Zahájení prací 15)  schválení pořízení  13.4.2007   usnesení č. 72/2006 
Zadání  zahájení projednání  19.12.2008   
schválení 16)  6.2.2009    
Koncept řešení ÚPD  zahájení projednání     
Pokyny pro zpracování návrhu  schválení 17)      
Návrh  zahájení projednání 18)  20.10.2009   
stanovisko krajského úřadu 19)  21.12.2009  RR/3790/09 
vydání 20)  3.3.2010   usnesení č. 43/2010 
nabytí účinnosti  26.5.2010   
Zpráva o uplatňování územního plánu 21)  schválení      
Ukončení platnosti 22)  ke dni      

 

Použitá technologie zpracování: Klasická 
Měřítko hlavního výkresu: 1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/uzemni-plany-a-dalsi-nastroje-uzemniho-planovani 
Záznam proveden dne: 28.5.2012 
Zaznamenal(a): Michal Souček 
Telefon: 377195264 
Email: michal.soucek@plzensky-kraj.cz 

 


15) § 44 stavebního zákona.
16) § 47 odst. 5 stavebního zákona.
17) § 49 odst. 3 stavebního zákona.
18) § 50 stavebního zákona.
19) § 51 odst. 3 stavebního zákona.
20) § 54 stavebního zákona.
21) § 55 odst. 1 stavebního zákona.
22) § 188 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.